VTEC SOCEITY

จบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัท ดับบลิว.เจ.ซี. ออโต้เทค (ประเทศไทย) ได้ร่วมออกบูธ ภายในงาน VTEC Society Club มีรถ Honda เข้าร่วมกว่าร้อยคัน โดยบริษัท ดับบลิว.เจ.ซี. ออโต้เทค (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนของรางวัลเป็น J-ONE TITANIUM ECO X น้ำมันเครื่อง จำนวน 4 รางวัล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสระบุรี