CSR Activity

วันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดับบลิว.เจ.ซี.ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงเรียนบ้านเนินไพร จ.กาญจนบุรี โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนโดยรอบ อาทิเช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องเรียน-ห้องสมุด ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำ-สนามกีฬา และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องนักเรียน เป็นต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความสุขให้กับน้องๆนักเรียนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ให้พนักงานอีกด้วย