BIG MEETING HONDA CITY

อีกหนึ่งกิจกรรม MEETING ดีๆ กับการพบปะสังสรรค์ สำหรับผู้ขื่นชอบรถยนต์ HONDA CITY เข้าร่วมกว่า 400 คัน ทั้งที่มาจากในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยบริษัท ดับบลิว.เจ.ซี. ออโต้เทค (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนของรางวัลเป็น J-ONE TITANIUM ECO X น้ำมันเครื่อง จำนวน 4 รางวัล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ.ตลาด B.J.เมืองทองธานี